छत्‍तीसगढ़ी व्‍यंग- दसवा गिरहा दमांद -धर्मेन्‍द्र निर्मल

छत्‍तीसगढ़ी व्‍यंग-जोतिस के जानकार मन ल नौ ले उपरहा गिनतीच नइ आवय। तेकर सेती जोतिस म…